SAP Business Analyst – INEOS Inovyn

Vedlikehold og innkjøp
Lokasjon: Norge evt. Sverige

Organisasjonsrolle og hensikt

INEOS Inovyn sin SAP-brukerstøttegruppe er fordelt over flere produksjonsanlegg.
Hovedfokus er primært SAP (ECC 6) og tilhørende systemer og grensesnitt.
Kandidaten skal ha ansvar for å gi brukerstøtte, lede prosjekter, og utvikle moduler innenfor INOVYNs primære SAP-systemer: vedlikeholds- (Plant Maintenance, PM) & innkjøpsmodulene (Purchasing, MM). Vedkommende skal kunne anvende sin erfaring og kunnskap for å påse at IT-applikasjonene etterlever forretningskravene på en effektiv og kostnadsoptimal måte i henhold til budsjett.

Arbeidsoppgaver

 • Fremme bruk og utvikling av SAP PM & MM moduler
 • Brukerstøtte for SAP PM & MM moduler og veiledning om verktøy og metoder for å holde kontroll over data
 • Lede SAP brukertrening, inkl. selv-læring og bistand til utvikling av SAP treningsdokumentasjon
 • Etablere og vedlikeholde “superbruker” nettverk i selskapet og engasjere disse brukerne for å oppnå, bl.a. koordinering av beste praksiser og felles arbeidsrutiner, utvikling av nye ERP (og tilhørende applikasjoner) løsninger, forbedringsarbeid og endringsledelse
 • Etablere og utvikle Master Data og dokumentasjonsstruktur
 • Rådgivning på funksjonalitet og konfigurasjon
  • Bidra til høy system opptid, god dataintegritet, pålitelighet ved å analysere og løse innmeldte problemer
  • Identifisere og fremme standardisering av prosesser, integrering av diverse forretnings-/myndighetskrav, og øke tilgjengelighet av informasjon fra SAP
 • Koordinere og aktivt delta i alle faser av prosjektutvikling
  • Forskning, design, dokumentasjon, konfigurasjon, uttesting, databehandling og implementering ved bruk av ASAP metoder
  • Lede, og delta I, System, Bruker Godkjenning og Integrasjonstesting
 • Gi innspill og veiledning til både interne og eksterne SAP eksperter og utviklere ved å formidle klare og presise krav, samt koordinering av utviklingsaktiviteter (f.eks brukergrensesnitt, spesielle rapporter/transaksjoner, endringer i utganger, osv.)
 • Anvende brukeropplæring og rapportutvikling for å påse at de egnede systemene tilfredsstiller alle rapporterings- og datastyringskrav

Kunnskap og erfaring

 • Relevante tekniske kvalifikasjoner
 • Forretningserfaring i de aktuelle industriområdene 
 • Minst 5 års erfaring med de relevante SAP modulene, fortrinnsvis som superbruker eller noen som aktivt jobber med implementering/testing av endringer/forbedringer
 • Prosjektledelse og planlegging
 • Analyse, testing og irettesetting av problemer innenfor IT-systemer
 • Analyse og modellering av forretningsprosesser
 • Evne til å identifisere og håndtere risikoene, utfordringene og kompleksitet forbundet med endringer i forretningssystemer,
 • Omfattende kunnskap om integrering med andre SAP moduler og Økonomi
 • Lage skriftlige spesifikasjoner, samt forberedelser og gjennomføring av brukeropplæring

Søknad

For spørsmål om stillingen kontakt

Technical Manager
Jon Halvor
Mobil: 905 78 820

For å søke – klikk her – Søknadsfrist: 10. april 2023